Automatpressning

Det finns många tekniker inom metallindustrin som har bidragit till att metallproduktion har blivit snabbare, enklare och effektivare så att produkter kan tillverkas av bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. Automatpressning är en sådan teknik, som används på en mängd industriverkstäder runt om i Sverige. Med denna teknik kan man pressa metallstycken med enorm kraft, och därmed med precision forma till en mängd typer av vinklar och former som behövs som komponenter i metallprodukter.

Stora volymer med automatpressning

En central del i modern industri är kapacitet. Dagens moderna samhällen bokstavligen slukar metallprodukter, och många tänker inte ens på hur mycket metallkomponenter de använder dagligen. Från de små gångjärnen i varje dörr till delar i bilen och alla hushållsprodukter i köket är alla gjorda av metall. Och dessa är bara en bråkdel av de metalldelar och metallprodukter som dagligen säljs och köps. Så tack vare tekniker som automatpressning blir det möjligt att genom datorer och hel-eller halvautomatiserade pressar markant snabba på tillverkningen av en mängd komponenter samtidigt som kvalitén höjs. En maskin kan skapa ner till minsta millimeter exakta vinklar och sedan repetera dem i det oändliga, helt utan rast. Med förprogrammerade instruktioner behöver människor endast då och då kolla att allt rullar på, medan maskinen gör merparten av arbetet.

Olika typer av pressning

Med pressning kan man utföra en mäng olika moment, och en stor fördel med automatpressen är att den kan göra alla, den ena efter den andra om så behövs. En vanlig typ av pressning kallas bockning där ett metallstycke böjs till en viss form genom böjande momentkrafter. En annan vanlig teknik är hålbockning där man behöver slå ut exakt formade hål i en metallbit såsom exempelvis ett gångjärn. Det alla presstekniker har gemensamt är att ett för syftet format verktyg slår in i arbetsstycket i mycket hög fart, ofta upp till flera hundra slag per minut. Detta är en modern version av smedens slägga som hettades upp och med mankraft slogs mot ett stycke. Som tur är har modern teknik och datorer markant förbättrat denna teknik och gjort det hela mer exakt och med möjlighet att skapa även avancerade komponenter i varierande storlek och tjocklek.

Teknikens möjligheter

Idag när en produkt ska tillverkas är processen effektiv och billig tack vare att många av de vanligt förekommande pressteknikerna kan göras med hjälp av automatpressen. Teknikens och datorernas utveckling har lett till att människans roll har förändrats, vilket är till det bättre för både de som arbetar inom metallindustrin och de som köper produkter. Istället för att människor sliter ut sina kroppar och utsätter sig för farliga risker med kraftfulla verktyg och tunga metallstycken så tar maskinerna och datorerna tillsammans hand om detta. De som numera arbetar inom metallindustrin måste istället ha kunskap kring dessa tekniker för att på rätt sätt instruera maskinerna och välja lämpligas, kostnadseffektivast tillvägagångssätt möjligt.