Kantpressning för detaljer och inredning

I Sverige är bockningstekniken så pass utvecklad att man kan säga att den är världsledande. Med kantpressning så kan man vika till stora och mindre plåtbitar för att med exakta mått skapa detaljer och färdiga produkter. Det krävs förstås stor kunskap för att jobba med dagens metallproduktion för numera så ska man klara av den datoriserade tekniken men ändå ha stor förståelse för det traditionella hantverket. Till sin hjälp så har man förstås robotar så att man sliper slita på rygg och leder med plåtstycken som kan väga en hel del.

Kantpressning en smart bockningsmetod

När man skapar hyllor och andra större föremål så kan det räcka med att man jobbar med plåt som är ytbehandlad och som har klippts till rätt storlek för att sedan kantpressa denna till färdig komponent. Med kantpressning som bockningsmetod så kan man alltså spara både tid och pengar samtidigt som man får den höga precisionen som är ett måste. Arbetet går snabbt och man kan ta fram stora såväl som små serier i en och samma metallverkstad.

Hjälp av robotar

För att plåtbearbetningen ska bli säkrare och snabbare så tar man hjälp av robotar som sköter matning av plåtstycken. Den som överser arbetet kan hålla ett tryggt avstånd från den tunga plåten samt pressen som med stor tyngd pressar fram formerna i plåtstycket. För mindre komponenter kan man också använda sig av robotar men här handlar det mer om säkerhet än om att det skulle slita på operatören att hantera delarna då de inte alls väger särskilt mycket.