Avveckla ab eller investera i ny teknik?

Idag förväntas industriproduktion vara både snabb och billig. Det ställer stora krav på svenska verkstäder som sysslar med bockningkantpressning och andra industrihantverk. Äldre företag som jobbar med utdaterad utrustning kan ställa sig frågan om de är dags att avveckla ab eller att investera i den nya tekniken.

Avveckla ab när ingen vill ta över

Ett äldre industriföretag är inte sällan familjeägt. När vi ser på företagshistorien för svenska verkstäder ser vi att det är ganska vanligt med fjärde eller femte generationen i chefsrollerna. Att driva ett företag vidare från generation till generation är inget ovanligt. Men ibland tar intresset slut.

Det kan alltså bli tal om att avveckla ab på grund av att ingen vill driva det vidare. Även om det finns möjlighet att investera i nya maskiner och föra utvecklingen av produktionen vidare kanske detta inte görs. När ägare av företaget ser att det inte finns något större intresse hos barn och barnbarn att ta över kan de välja att lägga ner ab.

Investera eller stå inför en konkurs

Sedan finns det förstås industriföretag vars ägare inte är nära pensionen. De vill absolut driva verksamheten vidare men står inför stora problem vad gäller effektivitet. Med så många konkurrenter både på den svenska marknaden och utomlands gäller det att ligga steget före.

Svensk industri har ett fint försprång och det finns redan gott om moderna maskiner på marknaden. Kunskapen är god och det kanske inte krävs mer än en uppdatering av mjukvara för att produktionstakten ska gå upp.

Det är förstås inte så enkelt att en investering i ny teknik sörjer för att det inte blir konkurs eller frivillig likvidation. Det här är ett steg som måste planeras väl. Men om den nya tekniken kan ge bättre möjligheter att slå konkurrensen kan investeringen vara väl värd.

Ny teknik kräver ny kunskap

Det är viktigt att komma ihåg att den nya tekniken inte driver sig själv. När det köps in nya program och maskiner behövs det också ny utbildning. Det är något som måste ingå i beräkningarna för hur mycket investeringen kommer att kosta.

I vissa fall kan det ju också vara så att det kommer att behövas ny personal som klarar av bockningstekniken och planering av produktion. Det innebär också en kostnad som måste löna sig i form av större inkomster från produktionen.

En säker avveckling av bolaget

I det fall att man kommer fram till att det ändå är bäst att avveckla ab innan det går så långt att det blir tal om konkurs är det viktigt att göra detta på rätt sätt. Det går till exempel att lägga ner utan att göra stora förluster och svika kunder.

Med god planering kan verksamhet och bolag läggas ner på ett lugnt och genomtänkt sätt. När bolaget är vilande kan det säljas för snabbavveckling varpå pengarna för det kan komma ut snabbare.

12 Jul 2020