Excenterpressning för exakta resultat

Då man bearbetar metall inom modern verkstadsindustri är det en mängd saker som måste tas i beaktande. Dels måste produktionen vara snabb och stora mängder bör vid behov kunna tillverkas, utan att kvalitén går ner. Priset måste också vara så fördelaktigt som möjligt. För att uppnå dessa saker har en rad avancerade maskiner utvecklats för att kunna utföra traditionella hantverk genom moderna tekniker. Excenterpressning är en sådan teknik, som möjliggör formning av metallstycken på många varierade sätt och med stor exakthet.

Excenterpressning som modern teknik

Pressning är en mycket gammal teknik som är baserad på en enkel princip. Genom att slå och pressa ett metallstycke upprepade gånger kommer det till slut att påverka styckets form. Excenterpressning är ett exempel på hur denna enkla princip med modern teknik har förfinats och effektiviserats. Genom avancerade maskiner som fungerar till stora delar automatiskt kan man utföra de mycket avancerade moment som krävs för att skapa komponenter till dagens många metallprodukter, och få mycket exakta resultat. En excenterpress har den stora fördelen att den kan bearbeta samma metallstycke på olika sätt, i flera led. Detta innebär att man på förhand kan programmera in en serie i datorn, mata in ett metallstycke och sedan låta excenterpressen utföra olika typer av pressning och bockning, för att spotta ut en färdig komponent på andra sidan. Detta leder till extremt korta produktionstider, vilket naturligtvis pressar priserna.

Hur fungerar det?

En excenterpress fungerar genom excentermekanismen vilket bidrar till maskinens enorma kraft. Excentermekanismen fungerar nämligen genom att man utnyttjar kraften i den roterande cirkulära rörelsen och omvandlar detta till en linjär rörelse. En press fungerar ju genom att man med verktyg slå ner i och pressar emellan ett arbetstycke som på så sätt formas och böjs i olika vinklar, och med denna mekanism ser man till att detta nerslag blir mycket kraftfullt. Man kan enkelt ställa in hur mycket kraft som behövs och hur många slag per minut verktyget ska slå ner med. Med en excenterpress blir resultaten mycket exakta och maskinen är flexibel då den kan utföra mycket varierade former av pressning, såsom bockning, kantpressning och hålbockning.

Användningsområden

Det går att pressa en mängd olika typer av komponenter och produkter med hjälp av en excenterpress, så denna maskin är av förståeliga skäl vanligt förekommande i moderna industriverkstäder. En verkstad med denna maskin kan tillverka exempelvis diskbänkar, diskho, byggvaror och allt kan dessutom vara måttanpassat efter specifika behov och önskemål hos kunderna. Det går att göra små såväl som stora beställningar av en viss produkt, men styrkan i excenterpressen ligger just i effektiviteten med stora volymer. Ju mer man gör av en viss komponent desto kostnadseffektivare blir det naturligtvis så ofta väljer man dessa pressar när man effektivt behöver en stor mängd exakt tillverkade produkter.