Varför är valsning så viktigt?

Det går att säga att valsning är en av de allra viktigaste tillverkningsmetoder som finns inom modern industriproduktion. Det är svårt att finna plåtbearbetning som inte förlitar sig på valsningen. Oavsett om man ska tillverka delar till maskiner eller butiksinredning är det viktigt med metall som håller jämn tjocklek och kvalitet.

Valsning är det första steget

Det är ofta så att valsningen är det första steget i en tillverkningsprocess. Innan man kan börja forma olika typer av metallföremål behövs det valsade ark eller rullar med valsad plåt. Med valsning kommer metallen att ha samma tjocklek hela vägen igenom. Valsningen kan också påverka arkens bredd.

Det finns lite olika typer av valsning som används beroende på vad som vidare ska tillverkas. Men två huvusakliga former är kallvalsning och varmvalsning. Sedan finns det olika processer som ger tråd, plana ark, rör och så vidare.

Valsningsmaskinen skapar startmaterial

När metall matas in i en vals kommer resultatet att bli startmaterial för olika projekt. Med valsmaskinen kan man nämligen få fram ark, rullar, stänger och mer. Det här kommer att vara material för olika verkstäder som specialicerar sig på olika typer av metallproduktion.

Men det går också att valsa fram färdiga delar. Man kan till exempel valsa fram balkar som har olika former som I, T och H. Dessa kan användas i byggprojekt som viktiga delar av olika byggkonstruktioner. Rullade stänger i olika form valsas fram för att användas inom maskinbyggsindustrin.

Plåtark behövs inom flera industrier

Det är mycket vanligt med valsning av plåtark som kommer att användas inom flera olika industrier. De här plattorna kan ha olika tjocklek. De kan användas då man konstruerar:

  • Broar
  • Stora maskiner
  • Båtar
  • Nukleära fordon
  • Bilar
  • Bussar
  • Tåg

Listan kan göras mycket lång. Allt från det som vi använder i våra hem till sådant som behövs inom det militära tas fram med metall som har valsats. På sätt och vis kan vi säga att i stort sett varje tillverkningsindustri förlitar sig på metallark som är jämna och redo att forma.

Ekonomin står i centrum

Det är klart att vi kan förstå att det är viktigt för industrin med metallark som är redo för produktion. Men det är inte det enda som gör valsning så viktig. I och med att man får material som håller hög kvalitet och som är redo för slutproduktion går det att spara en massa tid.

Trots att det blir så hög kvalitet på metallen via valsningen går produktionen fort framåt. Det här är viktigt för ekonomin. Även om metoder som kallvalsning anses varar dyra är de värdefulla i det långa loppet. När vi ser på hela produktionsprocessen blir det tydligt att den smarta förberedelsen med valsning spar stora pengar inom en industri som har höga krav både på kvalitet och snabbhet.

14 Jan 2020