Bockning för exakta detaljer och komponenter

Man måste inte vara insatt i metallbearbetning för att bli fascinerad av det som pågår på svenska metallverkstäder. I regioner som Gnosjöregionen så ligger man i framkant vad gäller produktionen av detaljer och produkter av metall. En viktig teknik för formning av komponenter är bockning som kan utföras på lite olika sätt. Det som tidigare var ett hantverk där hantverkaren med hjälp av händer och manuella verktyg tog fram del efter del är numera en automatiserad process där man istället programmerar maskiner som i svindlande hastighet kan producera delar och färdiga produkter i enlighet med de uppgifter som man har matat in via ett datorprogram.

Bockning som tillverkningsteknik

Om man ser på bockningen som en tillverkningsteknik så handlar det förstås om att man böjer till metalldelar så att de får rätt form. Om du ser dig omkring i rummet så kommer du snart att upptäcka att många av de metallkomponenter som finns i din närhet på ett eller annat sätt har böjts till för att passa in i sitt sammanhang. Det är ju bara att ta en titt under bordet så ser man alla de gångjärn och delar som håller ihop konstruktionen och dessa kan mycket väl ha tagits fram med kantpressning eller någon annan bockningsteknik.

Många metallverkstäder kan erbjuda lite olika former av bockning som till exempel bandbockning där metallen som matas in i bockningsmaskinen är i bandform. Det här är vanligt att använda sig av då man ska skapa produkter som hängare och annat som måste vara precist formade och inte alltför stora i tjockleken. Ett annat exempel är rörbockning där man kan forma rör utan att för den sakens skull skada ihåligheten.

Datorisering av metallverkstaden

Med datoriseringen av metallproduktionen så får man snabbare fram exakta produkter. CNC-tekniken är numera mycket vanlig och den går ut på att man matar in koordinaterna som krävs för att böja fram den detalj som ska tillverkas. Datorprogrammet som man använder förmedlar sedan denna information till kantpressen eller bockningsmaskinen och operatören behöver bara överse att tillverkningen flyter på och att man har använt sig av rätt programmering för den färdiga komponenten.

Unika former och detaljer

I och med att man kan jobba med så hög precision så kan man få fram unika detaljer i enlighet med de behov som föreligger. Det här öppnar många dörrar och gör det möjligt att tillverka sådant som man tidigare bara kunde drömma om. Kunder har vant sig vid detta och att de kan komma med en prototyp eller ritning till en metallverkstad för att på mycket kort tid få fram en serie av detaljer som de behöver för sin egen tillverkning. Man kan ju även ta fram helt färdiga produkter med bockningen och genom att lägga till ytbehandling och montering så kan dessa sedan skickas direkt till slutadress där de används som möbler eller annat som behövs inom näringsliv och för privatpersoner.