Legoarbete för många syften

Inom dagens metallproduktion är det mycket att tänka på. Även en så liten sak som en enkel hushållsmaskin har kommit till genom en avancerad process som innebär formgivning i flera steg och med olika maskiner, ytbehandling samt montering och paketering. En hel del olika typer av kompetens är inblandade i denna process, och olika företag samarbetar för att på bästa sätt nå slutresultat till ett pris som kunden är nöjd med. Legoarbete är ett samlingsnamn för alla de bitar som ett huvudföretag inte kan göra själv utan behöver ta hjälp utifrån för att få gjort. Utfört korrekt så innebär detta att slutprodukten har genomgått professionell behandling genom hela tillverkningsprocessen och håller högsta möjliga kvalitet.

Legoarbete handlar om planering

När en produkt ska tillverkas så bör man planera för legoarbete redan på ritningsstadiet. De flesta produkter är idag så pass komplexa att en enda industriverkstad inte alltid har rätt verktyg, rätt kompetens, tillräckligt utrymme eller helt enkelt inte nog med tid på grund av alla projekt, till att ta hand om hela processen från första beskärning till leverans. Redan på planerings-och ritningsstadiet går man igenom möjliga tillvägagångssätt för att nå slutmålet, där man bland annat beräknar tid och kostnad som viktiga faktorer. Målet är ju alltid att komma undan så billigt och snabbt som möjligt, men naturligtvis inte till priset av kvalitén. Under planeringen när en bild av exakt det man behöver göra växer fram bör huvudföretaget kontakta andra relevanta partners som kan hjälpa till med delar där de har större expertis. På så sätt är de införstådda med hela processen och vet exakt vilka typer av behandlingar komponenterna har genomgått, och vad som förväntas av dem efteråt.

Vem gör vad?

Det är naturligtvis inte idealt att dela upp produktionen mellan en alltför stor mängd företag. Detta medför bara att produktionskostnaden skenar iväg på grund av många transporter mellan olika verkstäder och lokaler. Dessutom är tid en mycket viktig faktor och man vill alltid tillverka en produkt så snabbt som möjligt, vilket även det blir svårt när man inte använder sig av samma verkstad. Därför gör man ofta så att merparten av momenten utförs på en och samma verkstad. Detta kan exempelvis handla om att beskära ett metallstycke och genom vanliga, effektiva tekniker såsom bockning, fräsning och pressning formar till det till en i stort sett färdig produkt.

De små detaljerna

När alla huvudmomenten är gjorda så finns det ofta en del mindre detaljer att ta hand om, för att ge produkten sitt slutgiltiga utseende. Detta handlar ofta om precis svetsning som ibland kan behöva göras för hand av en professionell svetsare, för att få till vissa små komplexa detaljer. Andra vanliga typer av efterbearbetningar som man kan ta hjälp av legotillverkare för att få gjorda är lackering, målning och ytbehandling. Detta betyder inte att denna del av tillverkningen är svårare, snarare handlar det om att spara tid och fokusera kompetensen.

Nära slutmål

Det allra sista steget innan leverans är monteringen och paketeringen, men dessa steg är nog så viktiga. Precis som uttrycket att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk så kan en felaktigt monterad komponent stjälpa hela produktionen, oavsett hur välgjorda delarna är. Därför krävs det erfaren personal som har tillgång till rätt typ av verktyg för att korrekt sätta samman alla delar på ett säkert sätt. Detta kan vara ganska tidskrävande så legoarbeten är här vanligt, då det krävs utrymme och personalstyrkor som långt ifrån alla industriverkstäder har. Efter monteringen så är paketeringen det allra sista momentet innan produkterna slutligen transporteras till butiker eller andra slutmål. Även detta måste utföras på ett noggrant sätt, så att korrekt isolering och stabil paketering ser till att inget tar skada under transporten.

Gott samarbete

Legotillverkning handlar till syvende och sist om ett smart samarbete som alla vinner på. Kunden får en produkt som är gediget tillverkad från början till slut och där varje del har hanterats av företag som besitter den kompetensen som krävs för just den delen. För företagens del är detta ett sätt att kunna ta emot uppdrag även då man vet att man inte har de verktyg, den kompetensen eller rätt faciliteter för att utföra precis varje moment. Man tar helt enkelt hjälp av andra företag i branschen som kan komplettera denna lucka.