Vad är farorna med kantpressar?

Det är inte ofarligt att jobba med automatpressning. Faktum är att det händer då och då att folk förlorar kroppsdelar på grund av att de jobbar på ett felaktigt sätt. Verkstäder som har kantpressar måste se till att de som arbetar med och omkring dessa är utbildade i säkerhet. För att förstå vad som krävs i form av säkerhetsutrustning så gäller det att förstå farorna med pressarna.

Farorna med kantpressar

Det finns en rad olika faror att beakta för den som ska jobba med kantpressar. Till att börja med så är det så att jobbet kräver hantering av metallark. Dessa är vassa och tunga. Det innebär flera olika faror som till exempel risk för att skära sig och risk för att lyfta för tungt på fel sätt.

Det finns också risk för att fastna i material och i kantpressen. Det här är verkligen att ta på allvar. Den som fastnar i pressen kan förlora kroppsdelar!

Vi ska också ta upp det där med oljud. Det är sant att moderna verkstadsmaskiner bullrar mindre. Men helt tyst blir det aldrig. Det är farligt att utsättas för buller länge och ofta.

Andra faror att beakta är:

  • Halkrisk – Om det spills olja som används för maskinens hydraulik så kan det leda till att operatörer halkar och ramlar.
  • Kontakt med rörliga verktyg – När maskiner rengörs eller servas så finns risken för att den som jobbar kommer i kontakt med en del som är i rörelse. Det är mycket farligt.
  • Fel på maskiner – Fel på maskiner kan också leda till faror. Om en operatör missar att en kantpress inte beter sig som vanligt så skapar det en risk.

Sätt att skydda sig mot farorna

Det finns lite olika sätt att skydda sig mot farorna. Det är givetvis viktigt att verkstäder som jobbar med kantpressar har riktlinjer som alla håller sig till. Det ska finnas varningsskyltar och folk får inte röra sig hur som helst omkring maskiner som är igång.

Det finns huvudsakligen tre områden på kroppen som måste skyddas lite extra noga:

Öron – Öronen ska skyddas med skydd mot buller. Det här ska vara skydd som sitter på bra så att de också används.

Ögon – Damm och små delar som flyger kan utgöra en fara för ögon. Smarta ögonskydd gör att operatören ser ordentligt och kan komma nära kantpressen utan risk för skada på synen.

Händer – Händerna som rör vid vassa metaller och kommer nära kantpressens verktyg ska skyddas. Det gäller alltså att man har handskar som ger gott skydd. Samtidigt så måste handskarna låta operatören använda händerna på ett rörligt sätt. Om inte så finns risken för att de inte används och då tar operatören en mycket onödig risk. Handskar kan inte motverka benbrott men väl skrapsår som kan vara nog så irriterande.

2 Apr 2019