Med sträckfilm får man riktigt bra paketering

Med sträckfilm får man riktigt bra paketering

Det finns god anledning till att sträckfilmsmaskiner används så flitigt inom industrin. När man är klar med bockning, pressning och annan produktion så blir det dags att paketera för att skeppa vidare och då behöver man plastfilmen som på olika sätt skyddar det som ska levereras. Med sträckfilm omkring en pall så skyddar man inte bara det som finns i kartongerna, man ser också till att de kan staplas på ett effektivt sätt och att de håller ihop även då de skakas på en lastbil eller kanske på en tågtransport.

Fördelar med sträckfilm

Det finns flera olika anledningar till att sträckfilmen används så flitigt inom industrin och några av dessa är:

  • När man packar med hjälp av plastfilm så får man en säkrare leverans och man minskar risken för att delar och produkter skadas.
  • Om man använder sträckfilmer med UVI-skydd så kan man förvara förpackningen utomhus.
  • Platsfilm med färg kan fungera som ett insynsskydd då man inte vill avslöja vad som står på pallen.
  • Produkter som täcks med film kommer inte att skadas av damm och fukt.
  • Har man bra sträckfilmsmaskiner så kan man packa snabbt och effektivt.
  • Det går att återvinna den plastfilm som används.
  • Det kostar mindre med den här typen av plastfilm än med andra typer av paketeringsmaterial för pallar.
  • Flexibiliteten är mycket hög och man kan använda filmen för olika områden på platta ytor såväl som på förpackningar med kanter och ojämnheter.

Vikten av sträckfilmsmaskiner

Något som man måste betänka är att operatören som tvingas slå in emballage och pallar för hand inte kan slå in varje kolli på precis samma sätt. Det här kan man bara uppnå med hjälp av sträckfilmsmaskiner som jobbar automatiskt och som snabbt kan vira in pall efter pall. Samtidigt ska man vara väl medveten om att det inte handlar om att slänga på lite sträckfilm för att få en säker transport.

Precis som med tillverkning av delar med bockning och pressning så behöver man god precision och det är precis vad man får med maskinerna. Då man använder sig av en robot som jobbar fristående på golvet så kan man även få god rörlighet och ta sig runt pallar som är mycket stora och otympliga och som hade varit väldigt svåra att paketera för hand.

Eftersom effektiv paketering spar på tid så är det inte så ovanligt att man på verkstäder investerar i lite bättre maskiner för detta syfte. Ibland så kan man rentav välja att sammanfoga förpackningsmomentet med övrig produktion så att man får en komplett produktionslinje där det sista momentet kan vara att man lastar på produkterna på pallar som sedan säkras med hjälp av sträckfilmsmaskinen.

5 Nov 2016